6.15. Korzystając z własności wektorów wykaż, że jeśli A(- 3, 4), B(6, 1), c(6, 4); D(3, 5) , to czworokąt ABCD jest trapezem. Równanie kierunkowe prostej

6.15. Korzystając z własności wektorów wykaż, że jeśli A(- 3, 4), B(6, 1), c(6, 4); D(3, 5) , to czworokąt ABCD jest trapezem. Równanie kierunkowe prostej