6.14. Korzystając z własności wektorów wykaż, że jeśli A(0, – 1), B(6, 1), c(3, 5) , D(- 3, 3) , to czworokąt ABCD jest równoległobokiem. D

6.14. Korzystając z własności wektorów wykaż, że jeśli A(0, – 1), B(6, 1), c(3, 5) , D(- 3, 3) , to czworokąt ABCD jest równoległobokiem. D