6.13. Dane są punkty: A(- 2, 0) , B(3, 1), c(4, 6), D(- 1, 5) ABCD jest rombem. . Wykaż, że czworokąt D

6.13. Dane są punkty: A(- 2, 0) , B(3, 1), c(4, 6), D(- 1, 5) ABCD jest rombem. . Wykaż, że czworokąt D