6.12. Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach A(- 2, – 3), B(4, 1), C(2, 4) jest prostokątny. D

6.12. Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach A(- 2, – 3), B(4, 1), C(2, 4) jest prostokątny. D