6.11. Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach A(0, 2), B(6, – 2), c(7, 6) jest równoramienny. D

6.11. Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach A(0, 2), B(6, – 2), c(7, 6) jest równoramienny. D