6.10. W trójkącie ABC dane są wierzchołki: A(- 5, – 2), B(7, 4) , C(1, 7) . Na bokach D, E, F w taki sposób, AB, BC i AC tego trójkąta zaznaczono odpowiednio punkty że |AD|; |DB|=|BE|:|EC|=|CF|:|FA|=1:2 . Oblicz współrzędne tych punktów. D

6.10. W trójkącie ABC dane są wierzchołki: A(- 5, – 2), B(7, 4) , C(1, 7) . Na bokach D, E, F w taki sposób, AB, BC i AC tego trójkąta zaznaczono odpowiednio punkty że |AD|; |DB|=|BE|:|EC|=|CF|:|FA|=1:2 . Oblicz współrzędne tych punktów. D