6.9. Oblicz współrzędne a) A(0,0),B(9,0 ), C(0, 6) punktu 5 przecięcia środkowych w trójkącie ABC, jeśli b) A(- 4, 0), B(- 2, – 5), c(0, 2) c) A(- 2, 7) , B(1, 2), C(4, 0) d) A(- 4, – 6), B(2, – 11), c(5, 5)

6.9. Oblicz współrzędne a) A(0,0),B(9,0 ), C(0, 6) punktu 5 przecięcia środkowych w trójkącie ABC, jeśli b) A(- 4, 0), B(- 2, – 5), c(0, 2) c) A(- 2, 7) , B(1, 2), C(4, 0) d) A(- 4, – 6), B(2, – 11), c(5, 5)