6.8. Wyznacz współrzędne punktów podziału odcinka AB: a) na cztery odcinki równej długości, jeśli A(- 5, – 7) b) na trzy odcinki równej długości, jeśli A(2, – 3) , B(3, 5) , 6(- 10, 3) , B(5, 15) . c) na sześć odcinków równej długości, jeśli A(- 1, 3)

 6.8. Wyznacz współrzędne punktów podziału odcinka AB: a) na cztery odcinki równej długości, jeśli A(- 5, – 7) b) na trzy odcinki równej długości, jeśli A(2, – 3) , B(3, 5) , 6(- 10, 3) , B(5, 15) . c) na sześć odcinków równej długości, jeśli A(- 1, 3)