6.7. Dany jest trojkąt ABC, gdzie: A(- 4, – 1) , B(4, 5) , c(2, 9) . Oblicz długość środkowej: a) AD b) BE c) CF.

6.7. Dany jest trojkąt ABC, gdzie: A(- 4, – 1) , B(4, 5) , c(2, 9) . Oblicz długość środkowej: a) AD b) BE c) CF.