6.173. Dany jest stożek o wysokości h i promieniu podstawy r. Oblicz długość kra wędzi sześcianu wpisanego w stożek w ten sposób, że dolna podstawa sześcianu za wiera się w podstawie stożka, a wierzchołki górnej podstawy należą do powierzchni bocznej stożka.

6.173. Dany jest stożek o wysokości h i promieniu podstawy r. Oblicz długość kra wędzi sześcianu wpisanego w stożek w ten sposób, że dolna podstawa sześcianu za wiera się w podstawie stożka, a wierzchołki górnej podstawy należą do powierzchni bocznej stożka.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz