6.174 W stożek wpisano walec w ten sposób, że dolna podstawa walca zawiera w dolnej podstawie stożka, a okrag górnej podstawy walca zawiera się w powierzch ni bocznej stożka. Wiadomo, że promień podstawy walca jest trzy razy promienia podstawy stożka, a pole przekroju osiowego stożka jest równe 18.

6.174 W stożek wpisano walec w ten sposób, że dolna podstawa walca zawiera w dolnej podstawie stożka, a okrag górnej podstawy walca zawiera się w powierzch ni bocznej stożka. Wiadomo, że promień podstawy walca jest trzy razy promienia podstawy stożka, a pole przekroju osiowego stożka jest równe 18.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz