6.18. Napisz równanie kierunkowe prostej, przechodzącej przez punkty A i B. a) A(- 10, 58), B(2, 22); B(5, – 3) c) A(-10,7), b) A(- 8, – 95), B(4, 25) d) A(- 6, – 2); B(24, 4)

6.18. Napisz równanie kierunkowe prostej, przechodzącej przez punkty A i B. a) A(- 10, 58), B(2, 22); B(5, – 3) c) A(-10,7), b) A(- 8, – 95), B(4, 25) d) A(- 6, – 2); B(24, 4)