6.19. Dane jest równanie prostej k. Podaj miarę kąta nachylenia tej prostej do osi OX. a) k: y = x – 1 d) k: y = – x + 2 b) k: y = sqrt(3) * x + sqrt(2) e) k: y = – (sqrt(3))/3 * x + 1/2 c) k: y = 1 – sqrt(3) * x f) k: y prime=- 3-2 sqrt 3 x 6

6.19. Dane jest równanie prostej k. Podaj miarę kąta nachylenia tej prostej do osi OX. a) k: y = x – 1 d) k: y = – x + 2 b) k: y = sqrt(3) * x + sqrt(2) e) k: y = – (sqrt(3))/3 * x + 1/2 c) k: y = 1 – sqrt(3) * x f) k: y prime=- 3-2 sqrt 3 x 6