6.20. Dane są punkty A i B. Podaj, z dokładnością do jednego stopnia, miarę kąta nachylenia prostej AB do osi OX. a) A(- 4, 2); B(1, 8) c) A(12, – 3), B(6, 15) b) A(5, 6); B(9, – 4) d) A(2, – 3) , B(- 1, – 19)

6.20. Dane są punkty A i B. Podaj, z dokładnością do jednego stopnia, miarę kąta nachylenia prostej AB do osi OX. a) A(- 4, 2); B(1, 8) c) A(12, – 3), B(6, 15) b) A(5, 6); B(9, – 4) d) A(2, – 3) , B(- 1, – 19)