6.21. Wyznacz równanie kierunkowej prostej k, przechodzącej przez punkt chylonej do osi OX pod kątem a. a) P(0, 0); alpha = 135 degrees c) P(4, 0); alpha = 120 degrees e) P(- 2sqrt(3), 5), alpha = 60 degrees

6.21. Wyznacz równanie kierunkowej prostej k, przechodzącej przez punkt chylonej do osi OX pod kątem a. a) P(0, 0); alpha = 135 degrees c) P(4, 0); alpha = 120 degrees e) P(- 2sqrt(3), 5), alpha = 60 degrees