6.22. Dany jest b) P(0, 6); alpha = 30 degrees d) P(3, – 4); alpha = 45 degrees f) P(sqrt(6), sqrt(8)), alpha = 150 degrees trójkąt o wierzchołkach: A(- 4, 3), B(4, – 5) * i * c * (8, 1) . Wyznacz: a) równania kierunkowe prostych, zawierających środkowe AD, BE I CF, b) współrzędne punktu przecięcia tych prostych.

6.22. Dany jest b) P(0, 6); alpha = 30 degrees d) P(3, – 4); alpha = 45 degrees f) P(sqrt(6), sqrt(8)), alpha = 150 degrees trójkąt o wierzchołkach: A(- 4, 3), B(4, – 5) * i * c * (8, 1) . Wyznacz: a) równania kierunkowe prostych, zawierających środkowe AD, BE I CF, b) współrzędne punktu przecięcia tych prostych.