...

6.18. Zbadaj, czy istnieje granica funkcji w punkcie xo. Jeśli tak, to oblicz te granicę a) f(x)= J-3x+5, jeśli x>1 2x, Jeśli x<1 x+6 b) f(x)=3x-2' jeśli x>2 x²-1, jeśli x<2 [x²+5. jeśli x>-3 -x+4x-1, jeśli x<-3 X0=-3 d) fix- x-2), jeśli x>-1 √6-3x, jeśli x<-1 -16 e) f(x)-4-x jeśli x>4 3x-4, jeśli x<4 1) f(x)= Elementy analizy matematycznej 145 √2x+9-3 X 2x-3 4x-9 jeśli x>0 jeśli x <0

6.18. Zbadaj, czy istnieje granica funkcji w punkcie xo. Jeśli tak, to oblicz te granicę a) f(x)= J-3x+5, jeśli x>1 2x, Jeśli x<1 x+6 b) f(x)=3x-2' jeśli x>2 x²-1, jeśli x<2 [x²+5. jeśli x>-3 -x+4x-1, jeśli x<-3 X0=-3 d) fix- x-2), jeśli x>-1 √6-3x, jeśli x<-1 -16 e) f(x)-4-x jeśli x>4 3x-4, jeśli x<4 1) f(x)= Elementy analizy matematycznej 145 √2x+9-3 X 2x-3 4x-9 jeśli x>0 jeśli x <0

Zobacz!