6.19. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f. a) f(x) = 4x ^ 2 – 8x d f(x) = – 8x ^ 2 + 4x b) f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 12x d) f(x) = 3/4 * x ^ 2 – 3x

6.19. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f. a) f(x) = 4x ^ 2 – 8x d f(x) = – 8x ^ 2 + 4x b) f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 12x d) f(x) = 3/4 * x ^ 2 – 3x