...

6.18. Sprawdź, które z liczb podane obok wzoru funkcji kwadratowej f są jej miej scami zerowymi. a) f(x)=x^ 2 -5x+6; c) f(x) = 9x ^ 2 + 6x + 1 ; L, 2, 3 -1 – 1/3, – 1/2, – 2 b) f(x)=-x^ 2 +3x+10; -2,1,5 , -1,- 1 5 , d) f(x) = 5x ^ 2 – 4x – 1 ;

6.18. Sprawdź, które z liczb podane obok wzoru funkcji kwadratowej f są jej miej scami zerowymi. a) f(x)=x^ 2 -5x+6; c) f(x) = 9x ^ 2 + 6x + 1 ; L, 2, 3 -1 – 1/3, – 1/2, – 2 b) f(x)=-x^ 2 +3x+10; -2,1,5 , -1,- 1 5 , d) f(x) = 5x ^ 2 – 4x – 1 ; 

Zobacz!