...

6.19. Zbadaj, czy istnieje granica funkcji ƒ w punkcie xo. Jeśli tak, to oblicz te granicę. -3x²+5x-2 jeśli x<1 jeśli x>1 a) f(x)=- x-1 √2x-1-1 x-1 b) f(x)- 9x²+20x+4 jeśli xe(-2,2) jeśli xe(-x,-2) x²+3x+2′ 3x-16x+21 c) f(x)= 3x-9 √x+6-3 x+1-21 jeśli x<3 jeśli x>3 jeśli x<-4 jeśli x>-4 12x+6 x²+13x+36 x+4 d) f(x)– Granica funkcji w nieskończoności

6.19. Zbadaj, czy istnieje granica funkcji ƒ w punkcie xo. Jeśli tak, to oblicz te granicę. -3x²+5x-2 jeśli x<1 jeśli x>1 a) f(x)=- x-1 √2x-1-1 x-1 b) f(x)- 9x²+20x+4 jeśli xe(-2,2) jeśli xe(-x,-2) x²+3x+2′ 3x-16x+21 c) f(x)= 3x-9 √x+6-3 x+1-21 jeśli x<3 jeśli x>3 jeśli x<-4 jeśli x>-4 12x+6 x²+13x+36 x+4 d) f(x)– Granica funkcji w nieskończoności

Zobacz!