6.2. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f. Naszkicuj wykres funkcji f w układzie współrzędnych. Na podstawie wykresu omów własności tej funkcji. a) f(x) = – 1/3 * x ^ 2 b) f(x) = 3x ^ 2

 6.2. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f. Naszkicuj wykres funkcji f w układzie współrzędnych. Na podstawie wykresu omów własności tej funkcji. a) f(x) = – 1/3 * x ^ 2 b) f(x) = 3x ^ 2