6.3. Funkcja kwadratowa ma wzór: f(x) = – 5/4 * x ^ 2 . Sprawdź, wykonując obliczenia, które z podanych punktów: A(-2,5),B(-2,-5),C(-2 sqrt 2 ,-10), , D(0,5;-0,625) należą do wykresu funkcji

6.3. Funkcja kwadratowa ma wzór: f(x) = – 5/4 * x ^ 2 . Sprawdź, wykonując obliczenia, które z podanych punktów: A(-2,5),B(-2,-5),C(-2 sqrt 2 ,-10), , D(0,5;-0,625) należą do wykresu funkcji