6.4. Napisz wzór funkcji kwadratowej y = a * x ^ 2 , gdzie a ne0,do wykresu której należy punkt: a) P(-1,3 )

6.4. Napisz wzór funkcji kwadratowej y = a * x ^ 2 , gdzie a ne0,do wykresu której należy punkt: a) P(-1,3 )