6.5. Na rysunku obok przedstawione są wykresy funkcji kwadratowych: y=- 2 3 x^ 2 ,y= sqrt 2 x^ 2 , v = – 2x , y = 1/5 * x ^ 2 . Dopasuj wzory funkcji wykresów. do ich

6.5. Na rysunku obok przedstawione są wykresy funkcji kwadratowych: y=- 2 3 x^ 2 ,y= sqrt 2 x^ 2 , v = – 2x , y = 1/5 * x ^ 2 . Dopasuj wzory funkcji wykresów. do ich