6.6. Parabola na rysunku poniżej jest wykresem danej funkcji kwadratowej. Odczytaj współrzędne wierzchołka paraboli, podaj równanie osi symetrii tej paraboli, maksy malne przedziały monotoniczności danej funkcji oraz zbiór wartości tej funkcji. a) b) y=x²-4√+4 y = 5 y r = 0.5x ^ 2 + 2x + 1

6.6. Parabola na rysunku poniżej jest wykresem danej funkcji kwadratowej. Odczytaj współrzędne wierzchołka paraboli, podaj równanie osi symetrii tej paraboli, maksy malne przedziały monotoniczności danej funkcji oraz zbiór wartości tej funkcji. a) b) y=x²-4√+4 y = 5 y r = 0.5x ^ 2 + 2x + 1