6.7. Parabola na rysunku poniżej jest wykresem funkcji kwadratowej f. Napisz rów nanie osi symetrii tej paraboli. Następnie wyznacz współrzędne punktów Ci D żących do tej paraboli, które są symetryczne odpowiednio do danych punktów A i B względem tej osi symetrii. nale a) f(x) = – 0, 5x ^ 2 + 3; A(1, 2 1/2) 23 X D b) f(x) = (x – 1) ^ 2 A(-1.4) c) f(x) = 1/2 * (x + 4) ^ 2 – 2; 6 1/2 * 1 1/8 -7- -5 2 -1 D 1; -4-3 A2- 1 W A(- 3, – 1 1/2) – 2

6.7. Parabola na rysunku poniżej jest wykresem funkcji kwadratowej f. Napisz rów nanie osi symetrii tej paraboli. Następnie wyznacz współrzędne punktów Ci D żących do tej paraboli, które są symetryczne odpowiednio do danych punktów A i B względem tej osi symetrii. nale a) f(x) = – 0, 5x ^ 2 + 3; A(1, 2 1/2) 23 X D b) f(x) = (x – 1) ^ 2 A(-1.4) c) f(x) = 1/2 * (x + 4) ^ 2 – 2; 6 1/2 * 1 1/8 -7- -5 2 -1 D 1; -4-3 A2- 1 W A(- 3, – 1 1/2) – 2