6.8. Punkty A i B o te] samej rzędnej należą do paraboli, będącej wykresem pewnej funkcji kwadratowej. Wyznacz równanie osi symetrii tej paraboli. a) A(0, 5); B(14, 5) b) A(- 1, 2) , B(7, 2) c) A(- 9, 0) , B(7, 0)

6.8. Punkty A i B o te] samej rzędnej należą do paraboli, będącej wykresem pewnej funkcji kwadratowej. Wyznacz równanie osi symetrii tej paraboli. a) A(0, 5); B(14, 5) b) A(- 1, 2) , B(7, 2) c) A(- 9, 0) , B(7, 0)