6.24. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f. Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, a następnie współrzędne wierzchołka paraboli, będącej wykresem tej funkcji. a) d) f(x) = -2x ? 3x ) b) f(x) = 3x – 42x c) e) f(x) = 5x + 10x + 5 f)

6.24. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f. Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, a następnie współrzędne wierzchołka paraboli, będącej wykresem tej funkcji. a) d) f(x) = -2x ? 3x ) b) f(x) = 3x – 42x c) e) f(x) = 5x + 10x + 5 f)