...

6.25. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f. Wyznacz: 1) współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f; 2) miejsca zerowe funkcji f (o ile istnieją); 3) współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OY oraz współrzędne punktu symetrycznego do niego względem osi symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji f. Na podstawie wykonanych obliczeń naszkicuj wykres funkcji f. a) d) b) e) f) Funkcja kwadratowa – zastosowania

6.25. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f. Wyznacz: 1) współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f; 2) miejsca zerowe funkcji f (o ile istnieją); 3) współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OY oraz współrzędne punktu symetrycznego do niego względem osi symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji f. Na podstawie wykonanych obliczeń naszkicuj wykres funkcji f. a) d) b) e) f) Funkcja kwadratowa – zastosowania 

Zobacz!