...

6.26. Dany jest prostokąt o bokach długości 2 i 4. Krótszy bok zwiększono o x, a dłuższy zmniejszono o xi w ten sposób otrzymano nowy prostokąt. a) Wyznacz wzór funkcji P określającej pole nowego prostokąta w zależności od x i podaj jej dziedzinę. b) Oblicz pole nowego prostokąta w przypadku, gdy x przyjmuje kolejno wartości c) Przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej. d) Naszkicuj wykres funkcji f w prostokątnym układzie współrzędnych. forall+i( epsilon-x)z=(x)f 9t – (5 – x) * v = (x) * f 5t-x8-z^ x- =(x)f xg+ z x-=(x), (5-x)( epsilon+x)=(x) (6+x)((-x)z=(x)f z ^ x + xg – 6 = (x) * f xz – x * z/I = (x) * f nabla+ z ( epsilon-x)-=(x)f 9 + xg – xz = (x) * f z(I+x) epsilon-=(x)f forall-X S + Z X-=(X) j x epsilon- 2 x=(x)f () – 2 I epsilon^ prime epsilon^ prime Z^ prime I

6.26. Dany jest prostokąt o bokach długości 2 i 4. Krótszy bok zwiększono o x, a dłuższy zmniejszono o xi w ten sposób otrzymano nowy prostokąt. a) Wyznacz wzór funkcji P określającej pole nowego prostokąta w zależności od x i podaj jej dziedzinę. b) Oblicz pole nowego prostokąta w przypadku, gdy x przyjmuje kolejno wartości c) Przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej. d) Naszkicuj wykres funkcji f w prostokątnym układzie współrzędnych. forall+i( epsilon-x)z=(x)f 9t – (5 – x) * v = (x) * f 5t-x8-z^ x- =(x)f xg+ z x-=(x), (5-x)( epsilon+x)=(x) (6+x)((-x)z=(x)f z ^ x + xg – 6 = (x) * f xz – x * z/I = (x) * f nabla+ z ( epsilon-x)-=(x)f 9 + xg – xz = (x) * f z(I+x) epsilon-=(x)f forall-X S + Z X-=(X) j x epsilon- 2 x=(x)f () – 2 I epsilon^ prime epsilon^ prime Z^ prime I

Zobacz!