...

6.27. Dany jest kwadrat o boku długości 3. Jeden z jego boków zwiększono o X, a drugi zmniejszono oxi w ten sposób otrzymano nowy prostokąt. a) Wyznacz wzór w postaci kanonicznej funkcji Pokreślającej pole nowego b) Oblicz pole prostokąta w przypadku, gdy x przyjmuje kolejno wartości prosto 2 Na podstawie wykresie tej funkcji rozstrzygnij, czy funkcja f przyjmuje wartość największą lub wartość najmniejszą.

6.27. Dany jest kwadrat o boku długości 3. Jeden z jego boków zwiększono o X, a drugi zmniejszono oxi w ten sposób otrzymano nowy prostokąt. a) Wyznacz wzór w postaci kanonicznej funkcji Pokreślającej pole nowego b) Oblicz pole prostokąta w przypadku, gdy x przyjmuje kolejno wartości prosto 2 Na podstawie wykresie tej funkcji rozstrzygnij, czy funkcja f przyjmuje wartość największą lub wartość najmniejszą. 

Zobacz!