...

6.28. Rozważamy wszystkie trójkąty, których suma długości podstawy xi wysokości poprowadzonej na tę podstawę jest równa 10. Wyznacz wzór funkcji P określającej pole takiego trójkąta w zależności od xi po- daj jej dziedzinę. b) Oblicz pole trójkąta w przypadku, gdy x przyjmuje kolejno wartości 2, 4, 6, 8. c) Naszkicuj wykres funkcji f. d) czy funkcja f ma wartość największą? Jeśli tak, podaj tę wartość i dla jakiego argumentu jest ona przyjmowana.

6.28. Rozważamy wszystkie trójkąty, których suma długości podstawy xi wysokości poprowadzonej na tę podstawę jest równa 10. Wyznacz wzór funkcji P określającej pole takiego trójkąta w zależności od xi po- daj jej dziedzinę. b) Oblicz pole trójkąta w przypadku, gdy x przyjmuje kolejno wartości 2, 4, 6, 8. c) Naszkicuj wykres funkcji f. d) czy funkcja f ma wartość największą? Jeśli tak, podaj tę wartość i dla jakiego argumentu jest ona przyjmowana. 

Zobacz!