...

6.29. Rozważamy wszystkie trójkąty prostokątne, których suma długości przypro stokątnych x i y jest równa 16. a) Wyznacz pole tego trójkąta jako funkcję zmiennej x i podaj jej dziedzinę. b) Oblicz pole trójkąta w przypadku, gdy x = 10. c) Dla jakiej wartości x pole tego trójkąta jest równe 14? Dd) Wykaż, że funkcja pola osiąga największą wartość dla argumentu 8. Liczba 20 jest sumą dwóch składników, z których jeden jest równy x. a) Wyznacz wzór funkcji f określającej wartość sumy kwadratów tych składników w zależności od x i podaj jej dziedzinę.

6.29. Rozważamy wszystkie trójkąty prostokątne, których suma długości przypro stokątnych x i y jest równa 16. a) Wyznacz pole tego trójkąta jako funkcję zmiennej x i podaj jej dziedzinę. b) Oblicz pole trójkąta w przypadku, gdy x = 10. c) Dla jakiej wartości x pole tego trójkąta jest równe 14? Dd) Wykaż, że funkcja pola osiąga największą wartość dla argumentu 8. Liczba 20 jest sumą dwóch składników, z których jeden jest równy x. a) Wyznacz wzór funkcji f określającej wartość sumy kwadratów tych składników w zależności od x i podaj jej dziedzinę.

Zobacz!