...

6.30. b) Oblicz wartość sumy w przypadku, gdy x = 2 oraz gdy x = 4. c) Przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej. ) Czy funkcja f ma wartość najmniejszą? Jeśli tak, podaj tę wartość i dla jakiego argumentu jest ona przyjmowana.

6.30. b) Oblicz wartość sumy w przypadku, gdy x = 2 oraz gdy x = 4. c) Przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej. ) Czy funkcja f ma wartość najmniejszą? Jeśli tak, podaj tę wartość i dla jakiego argumentu jest ona przyjmowana. 

Zobacz!