...

6.31. Tor lotu piłeczki, przedstawiony na wzór: rysunku obok, opisuje h(x) = 0,25x? + 2x, gdzie x e (0; 8). Na jaką największą wysokość wzniosła się piteczka? y [m] 1+ 0 4 c) Wyznacz wymiary prostokąta, którego pole jest równe 5. kąta w zależności od x i podaj jej dziedzinę. (x)4=1 [u]*

6.31. Tor lotu piłeczki, przedstawiony na wzór: rysunku obok, opisuje h(x) = 0,25x? + 2x, gdzie x e (0; 8). Na jaką największą wysokość wzniosła się piteczka? y [m] 1+ 0 4 c) Wyznacz wymiary prostokąta, którego pole jest równe 5. kąta w zależności od x i podaj jej dziedzinę. (x)4=1 [u]*

Zobacz!