...

6.32 Funkcja f(x)= -x^ 2 +6x+21 2 opisuje wydajność pracy robotnika w zależności od czasu pracy x, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Robotnik rozpoczyna pracę o go dzinie 7 ^ 00 o której godzinie jego wydajność jest największa?

6.32 Funkcja f(x)= -x^ 2 +6x+21 2 opisuje wydajność pracy robotnika w zależności od czasu pracy x, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Robotnik rozpoczyna pracę o go dzinie 7 ^ 00 o której godzinie jego wydajność jest największa?

Zobacz!