6.255. Równoleglobok o polu 30 cm ^ 2 ? ma boki dlugości 6 cm i 10 cm. Wyznacz objętość Vi pole powierzchni całkowitej P, bryły powstałej w wyniku obrotu tego równoległoboku wokół krótszego boku. Wyniki podaj w zaokrągleniu, z dokładno ścią odpowiednio do 0.1 cm ^ 3 do 0,1 cm^ 2

6.255. Równoleglobok o polu 30 cm ^ 2 ? ma boki dlugości 6 cm i 10 cm. Wyznacz objętość Vi pole powierzchni całkowitej P, bryły powstałej w wyniku obrotu tego równoległoboku wokół krótszego boku. Wyniki podaj w zaokrągleniu, z dokładno ścią odpowiednio do 0.1 cm ^ 3 do 0,1 cm^ 2

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz