6.256. Powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem koła, którego promień ma 12 cm, a kąt odpowiada kątowi środkowemu 270 degrees . Oblicz pole powierzchni calko witej tego stożka. 1

6.256. Powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem koła, którego promień ma 12 cm, a kąt odpowiada kątowi środkowemu 270 degrees . Oblicz pole powierzchni calko witej tego stożka. 1

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz