6.29. Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(- 4, – 2), B(4, – 1), c(- 2, 2) a) Napisz równania kierunkowe prostych AB, BC, AC. b) Czy trójkąt ABC jest prostokątny? Odpowiedź uzasadnij. do prostej k i prze

6.29. Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(- 4, – 2), B(4, – 1), c(- 2, 2) a) Napisz równania kierunkowe prostych AB, BC, AC. b) Czy trójkąt ABC jest prostokątny? Odpowiedź uzasadnij. do prostej k i prze