6.28. Napisz równanie kierunkowe prostej m, prostopadłej chodzącej przez punkt A. a) k / y = – 2/3 * x , b) k: y = -x +, y = – x + 8; A(2sqrt(3), – sqrt(3)); A(- 4, 1); A(2, 9) , A(6, – 4) c) k / y = 4x – 1 , d) k:y=0,75x+3.

 6.28. Napisz równanie kierunkowe prostej m, prostopadłej chodzącej przez punkt A. a) k / y = – 2/3 * x , b) k: y = -x +, y = – x + 8; A(2sqrt(3), – sqrt(3)); A(- 4, 1); A(2, 9) , A(6, – 4) c) k / y = 4x – 1 , d) k:y=0,75x+3.