6.27. Dane jest m: y = ax – 8 m : y = 4x – 8; y = – 2/3 * x + 11 : : y = (2a – sqrt(5)) * x – 19a; v=2x- underline u m m równanie prostej m: a) Napisz równanie prostej k, która jest prostopadła do prostej m i przechodzi przez punkt ( 0,3) . b) Oblicz współrzędne punktu wspólnego tych prostych. w c) Naszkicuj proste k im punkt. układzie współrzędnych; następnie zaznacz ich wspólny

6.27. Dane jest m: y = ax – 8 m : y = 4x – 8; y = – 2/3 * x + 11 : : y = (2a – sqrt(5)) * x – 19a; v=2x- underline u m m równanie prostej m: a) Napisz równanie prostej k, która jest prostopadła do prostej m i przechodzi przez punkt ( 0,3) . b) Oblicz współrzędne punktu wspólnego tych prostych. w c) Naszkicuj proste k im punkt. układzie współrzędnych; następnie zaznacz ich wspólny