6.26. Wyznacz a wiedząc, że prosta k jest prostopadła do prostej m. a) k:y=3x+6, b) k / y = (- 0, 25a + 3) * x + 2 c) k: y = 5 + (4 – 2a) * x d) k: y = – x + 3a * sqrt(5) ,

6.26. Wyznacz a wiedząc, że prosta k jest prostopadła do prostej m. a) k:y=3x+6, b) k / y = (- 0, 25a + 3) * x + 2 c) k: y = 5 + (4 – 2a) * x d) k: y = – x + 3a * sqrt(5) ,