6.25. Napisz równanie kierunkowe prostej m, równoległej do prostej k i przecho dzącej przez punkt A. a) k / y = 2 , A(3, – 5) c) k:y=-2x+5,; A(-0,5;4) b) k / y = 3/4 * x , A(- 8, 3) d) k:y=0,125x-; , A(16, 20)

6.25. Napisz równanie kierunkowe prostej m, równoległej do prostej k i przecho dzącej przez punkt A. a) k / y = 2 , A(3, – 5) c) k:y=-2x+5,; A(-0,5;4) b) k / y = 3/4 * x , A(- 8, 3) d) k:y=0,125x-; , A(16, 20)