6.24. Dana jest prosta m: y = – 2x – 1 a) Napisz równanie prostej k, równoległej do prostej m i przechodzącej przez punkt (- 1, 5) ( b) Naszkicuj obydwie proste w układzie współrzędnych. c) Sprawdź algebraicznie, że proste k im nie mają punktów wspólnych.

6.24. Dana jest prosta m: y = – 2x – 1 a) Napisz równanie prostej k, równoległej do prostej m i przechodzącej przez punkt (- 1, 5) ( b) Naszkicuj obydwie proste w układzie współrzędnych. c) Sprawdź algebraicznie, że proste k im nie mają punktów wspólnych.