6.31. Wykaż, że prosta k: y = – 3x + 5 jest symetralną odcinka o końcach A(- 1, – 2) * i * B * (5, 0)

6.31. Wykaż, że prosta k: y = – 3x + 5 jest symetralną odcinka o końcach A(- 1, – 2) * i * B * (5, 0)