6.32. Dane są punkty A(- 5, – 4), B(1, – 1), c(- 3, 2) . Wykaż, że wysokość trójkąta y = – 2x – 4 ABC, poprowadzona z wierzchołka C, zawiera się w prostej k: D