6.33. Dane są punkty: A(- 1, 2), B(- 6, – 1), c(5, 1), D(10, 4) . Korzystając z własno ści prostych, opisanych równoległobokiem. równaniami kierunkowym, wykaż, że czworokąt ABCD jest D

6.33. Dane są punkty: A(- 1, 2), B(- 6, – 1), c(5, 1), D(10, 4) . Korzystając z własno ści prostych, opisanych równoległobokiem. równaniami kierunkowym, wykaż, że czworokąt ABCD jest D