...

6.34. Dane są punkty: A(- 1, – 3), B(5, 0), c(3, 4), D(- 3, 1) . Korzystając z własności prostych, opisanych równaniami kierunkowymi wykaż, że czworokąt ABCD jest prostokątem. D

6.34. Dane są punkty: A(- 1, – 3), B(5, 0), c(3, 4), D(- 3, 1) . Korzystając z własności prostych, opisanych równaniami kierunkowymi wykaż, że czworokąt ABCD jest prostokątem. D 

Zobacz!