...

6.35. Dane są punkty: A(- 4, 1), B(0, – 2), C(3, 2); D(- 1, 5) Korzystając z własności prostych, opisanych równaniami kierunkowymi wykaż, że czworokąt ABCD jest kwadratem. c) k: y = 3 + p – 4x; m / y = 1/8|p + 8| * x – p ^ 2 Równanie ogólne prostej

6.35. Dane są punkty: A(- 4, 1), B(0, – 2), C(3, 2); D(- 1, 5) Korzystając z własności prostych, opisanych równaniami kierunkowymi wykaż, że czworokąt ABCD jest kwadratem. c) k: y = 3 + p – 4x; m / y = 1/8|p + 8| * x – p ^ 2 Równanie ogólne prostej 

Zobacz!