6.36. Dane a) x/3 = (12 – x)/3 jest równanie prostej k. Przedstaw to równanie w postaci ogólnej. b) y = (- x + 5)/4 c) y + (x – 1)/2 = (x + 2)/3

 6.36. Dane a) x/3 = (12 – x)/3 jest równanie prostej k. Przedstaw to równanie w postaci ogólnej. b) y = (- x + 5)/4 c) y + (x – 1)/2 = (x + 2)/3